Stichting beeldhouwer Frans de Wit
De Stichting Beeldhouwer Frans de Wit zet zich in voor de nalatenschap van beeldhouwer Frans de Wit en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat hij zijn welverdiende plek in de Nederlandse kunstgeschiedenis behoudt. Om dit te bereiken initieert en ondersteunt de stichting tal van activiteiten om Frans de Wit en zijn unieke werk onder de aandacht van het (kunstminnende) publiek te brengen. Daarbij probeert de stichting meer inzicht geven in zijn totale oeuvre, alsmede zijn manier van kijken, denken en werken.

Stichting Beeldhouwer Frans de Wit heeft de culturele ANBI-status, RSIN-nummer 819112331.
Lees hier het laatste jaarverslag [wordt nog ingevuld]
Voor meer informatie stuur een e-mail naar stichting@fransdewit.com.
Correspondentieadres: Gerrit Doustraat 15, 2311 XM LEIDEN

Voorzitter: Bert Holman
Secretaris: Jan Dobbe
Penningmeester: Gosse Offringa
Bestuurslid: Aafke Boerma
Bestuurslid: Elsje Drewes
Bestuurslid: Frans Schrofer
Bestuurslid: Justus de Wit

Marijke van der Klip

Wim de Bie (overleden 27 maart 2023)
Cabaretier, schrijver en zanger

Jetteke Bolten
Kunsthistoricus
Voormalig Directeur Museum Lakenhal leiden 1990 – 2007

Joost van Hezewijk
Zelfstandig landschapsarchitect
Beeldend kunstenaar

Jan Kleingeld
Grafisch ontwerper

Bruno van Loo
Oprichter Stadium Design

Wytze Patijn
Decaan faculteit bouwkunde TU Delft
Rijksbouwmeester 2000-2005

Jack Verduyn Lunel
Oud-directeur Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag

Alexander Pechtold
Directeur CBR

Fons Verheijen
VVKH-architecten
Hoogleraar Bouwtechnisch Ontwerpen TU Delft

Wim van der Weiden (overleden 28 oktober 2023)
Voorzitter European Museum Academy
Buitengewoon hoogleraar Universiteit Milaan
(Voormalig directeur Naturalis en ANNO)
Wouter Welling
Conservator hedendaagse kunst Nationaal Museum van Wereldculturen
Kunstcriticus

De activiteiten van de Stichting Beeldhouwer Frans de Wit worden ondersteund door:
Kunst- en cultuursubsidie gemeente Leiden
HAKIJK: Jan Kleingeld, Marc de Haan
Sandra Spijkerman
Nesoptiek, Amsterdam
Mediatix, Leiden
Stichting Archiscienza, Fons Verheijen
Stichting De Gijselaar-Hintzenfonds
Stichting Stokroos
Vrienden Frans de Wit