Bestuur

Het Bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter
Bert Holman

Bestuurslid
Trees Klijn

Bestuurslid
Frans Schrofer

Penningmeester
Kees de Wit

Secretaris
Justus de Wit

Beschermvrouw
Marijke van der Klip